Μεγάλο σπήλαιο Επταμύλων

Μεγάλο σπήλαιο Επταμύλων, Σέρρες
Το Μεγάλο σπήλαιο Επταμύλων βρήσκεται σε ψηλότερη θέση από το Μικρό, στο πρανές του λατομείου. Η προσσέγισή του θέλει λίγι προσοχή αφού απαιτεί μία τραβέρσα σε μία πλαγιά με κανά δυό εκτεθημένα σημεία. Καλύτερα να γίνεται χρήση σχοινιού για ασφάλεια.
Αρκετά πιο ευρύχωρο από το Μικρό, έχει αρκετό μήκος στενών και με κλίση διαδρόμων. Επίσης παρουσιάζει παλαιοντολογικό ενδιαφέρο, αφού εντοπίστηκαν κοπρόλιθοι που ανήκουν σε ένα είδος σπηλαιόβιας ύαινας. Όπως και στο Μικρό έχουνε γίνει ιζηματολογικές και ορυκτολογικές έρευνες.
Άρθρο για τους Επταμύλους στο 1ο τεύχος του Πρωτέα, σελ 13
Οι φωτογραφίες είναι από το 1/3 του σπηλαίου, αφού λόγω έλλειψης χρόνου εξερευνήθηκε ένα μικρό κομμάτι του.
Η επίσκεψη έγινε στις 20/02/2011 από 4 μέλη του Πρωτέα (Τάσος, Άρης, Ευγενία, Βιργινία)

Πηγή: http://canyoning-caving.blogspot.gr/2012/02/blog-post.html

megalo eptamylon

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendlyShare