Μικρό σπήλαιο Επταμύλων

Μικρό σπήλαιο Επταμύλων
Το σπήλαιο βρίσκεται στους πρόποδες του όρους “Μενίκιου” σε ένα λατομείο στο χωριό Επταμύλων, Σερρών. Ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 60 από τις εργασίες του λατομείου. Είναι τμήμα ενός υπόγειου καρστικού δικτύου που εκφαρτίζεται στην πειοχή του Αγ. Ιωάννη με τη μορφή πηγών. Η δημιουργία των διαδρόμων σχετίζεται με την κίνηση των υπογείων υδάτων στο εσωτερικό του σπηλαίου (Χ.Πέννος). Επίσης έχουνε γίνει ιζηματολογικές και ορυκτολογικές έρευνες.
Το σπήλαιο χαρακτηρίζεται από στενούς διαδρόμους-αγωγούς, κατάληπα του υπόγειου νερού που συνδέονται σε μερικά σημεία με διακλάσεις. Το σπήλαιο έχει στεγνές βάθρες, ταβάνι 40 με 50 cm που είναι οι υπόγειοι αγωγοί και πλούσιο διάκοσμό σε μερικούς θαλάμους. Για περισσότερες πληροφορίες και χαρτογράφηση υπάρχει άρθρο του Χ.Πέννου στο 1ο τεύχος του ΠΡΩΤΕΑ σελ. 13
Φωτογραφίες από επίσκεψη του Πρωτέα στα πλαίσια σεμιναρίων στις 18/03/2011

Πηγή: http://canyoning-caving.blogspot.gr/2011/04/20022011.html

mikro eptamylon

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendlyShare