Βάραθρο Ολούκ Ντερέ

Βάραθρο Ολούκ Ντερέ, Καπνόφυτο, Σέρρες
Η ονομασία του βαράθρου σημαίνει χαράδρα λουκιών. Χαράδρα εξαιτίας της τοποθεσίας του σπηλαίου και λούκια λόγω της παρουσίας σωλήνων. Είναι συνολικού μήκους 50 μέτρων που σπάνε σε τρεις καταβάσεις. Η είσοδος είναι σχετικά στενή, αμέσως μετά όμως το σπήλαιο ανοίγει με αρκετό διάκοσμο στα τοιχώματά του. Διανοίγεται σε μάρμαρο και ανήκει στη γεωτεκτονική μάζα της Ροδόπης. Μέσα στο σπήλαιο βρέθηκε εργατικό κράνος και άδεια μπουκάλια νερού..
Η κατάβαση έγινε από μέλη του Πρωτέα, του Θησέα και ανεξάρτητων σπηλαιολόγων κατά τη διάρκεια της 17ης πανελλήνιας σπηλαιολογικής συνάντησης.

Πηγή: http://canyoning-caving.blogspot.gr/2014/09/blog-post_10.html

χαρτογράφηση Καπνόφυτο

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendlyShare